Uudiskiri


Vihjeid otsinguks

Lihtne otsing

 • Kõik otsingu tingimused peavad olema seotud toote nimega, kirjeldusega või tootekoodiga.
 • Proovi jätta otsingu märksõnad lühikeseks ja täpseks.
 • Lubatud on ka mitmesõnalised otsingud. Täpsemad tulemused kuvatakse eespool.
 • Üldised sõnad nagu 'on' ning 'ja', samuti ka sõnad, mis on alla 3 tähe eemaldatakse automaatselt otsingust.

Näiteks:

 • särk
 • püksid

Detailne otsing

 • Väljendi otsimiseks lisa see "jutumärkidesse"
 • Sõnad 'ja', 'või' ja 'ei' on erilised märksõnad, et liita sõnu omavahel.
  • ja täpsustab, et mõlemad tingimused peavad olema vastuses.
  • või täpsustab, et üks tingimustest peab olema vastuses.
  • ei täpsustab, et tingimus ei pea olema vastuses.
Näiteks:
 • sinine või punane
 • sinine ja punane

Otsingu filtrid

Otsingu filter lubab määratleda eri tingimusi sinu otsingutes.

Otsingu filtrid peavad olema lisatud sinu otsingu tingimuste lõppu. Mitu otsingu filtrit saab eralda tühikuga.

Toetatud otsingu filtrid on loetletud allpool.

price: Lubab otsingu tulemusi filtreerida hinna järgi.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Lubab otsingu tingimusi filtreerida hindamiste järgi.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Näita ainult esile tõstetud tooteid.
featured:true, featured:yes
instock: Näita ainult tooteid, mis on hetkel laos.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Näita ainult tooteid, millel puudub postikulu.
freeshipping:true